Enemmän kuin ensinäkemällä uskoisi

elämästä on
lupa nauttia

Käytännöllistä mukavuutta

Flipper 50 vuotta